Miljöpolicy 

Teknik Isolering skall verka för att reducera miljöeffekterna genom att:

 • Vi skall hushålla med energi och naturresurser.
 • Ta hänsyn till människor och natur.
 • Källsortera egna sopor på byggarbetsplatsen, lager och kontor.
 • Prioritera leverantörer och underentreprenörer som är miljömedvetna.
 • Följa och tillämpa rådande miljölagstiftning, råd och rekommendationer. Detta skall vara ett lägsta krav.
 • I möjliga mån välja produkter med låg eller ingen hälso- och miljöpåverkan.
 • Om möjligt undvika ämnen som finns på  Kemikalieinspektionens OBS-lista.
 • Sträva efter att reducera ljud- och bullernivån, både inom och utom vår byggnad.
 • Prioritera produkter med retur- eller återvinningsbara förpackningar.

 

Rutiner för hantering av restprodukter skall upprättas.

 

Kvalitetspolicy

Teknik Isolering skall ha som målsättning att inte bara tillgodose utan att överträffa våra kunders förväntningar. 

 Vår kvalitetspolicy är att:

 • Uppfylla kundens krav, önskemål och förväntningar.
 • Ständigt utveckla vår kompetens.
 • Vår kvalitetsnivå skall tillhöra det bästa inom branschen.
 • Kvalite ska vara varje medarbetares angelägenhet.
 • Vi skall arbeta efter 0-felsprincipen och vårt mål är 100% nöjda kunder. 

 Om vi inte tar hand om våra kunder, gör någon annan det. 

 

Arbetsskyddspolicy 

Teknik Isolering skall med följande minska olyckor och arbetsskador:

 • Kontrollera maskiner och verktyg innan vi använder dessa.
 •  Personlig skyddsutrustning* skall användas. 
 • Hjälpmedel skall i möjligaste mån användas. 
 • Informera nyanställda om vår policy.
 • Personalen skall vara delaktig och känna ansvarstagande i verksamheten
 • Vid arbete på höga höjder skall ställningar användas före stegar.
 • Rutiner för ovanstående skall upprättas. 
 • Personlig skyddsutrustning är hörselskydd, skyddshjälmar, ögonskydd, andningsskydd, skyddsskor och säkerhetsbälte med lina. Även klädsel till skydd mot farliga ämnen t ex vid klottersanering.